Защо всеки спортуващ трябва да приема витамин D

Защо всеки спортуващ трябва да приема витамин D

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 26.02.2018 и се чете за 4 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Витамин D е най-есенциалният микроелемент и най-дефицитният витамин в световен мащаб. За неговите десетки ползи и изключителна нужда сме говорили в не един материал. 

Досега в серията от статии сме разгледали:

Днес ще разгледаме витамин D в една по-различна светлина и по-специално неговата тясна връзка със спорта.

Може ли витамин D да помогне пряко на спортистите? Какво е влиянието му върху тялото и системите, отговорни за физическата дейност? Може ли витамин D да подобри спортните резултати в краткосрочен и дългосрочен план?

Възстановяване на мускулите

Една от основните цели на тренировките е да се даде стимул на тялото към физическо представяне и да се разчупи неговата хомеостаза. Оптимизирането на подобни стимули е важно за всеки спортуващ.

Досега изследванията върху животни и ин-витро предполагаха, че витамин D може да има важна роля във възстановяването и ремоделирането на мускулите.

Лабораторните тестове върху хора демонстрират, че повишаването на серумните нива на витамина над 75 nmol/l, за което са нужни около 4000-5000 IU дневно, има позитивен ефект върху възстановяването на мускулната сила след силова тренировка. Още две изследвания потвърждават резултатите, че витамин D има пряк и бърз ефект върху адаптирането към физическа дейност, но не потвърждават неговото влияние в дългосрочен план. До този момент...

Едно съвсем ново изследване установява, че дългосрочният прием на витамин D спомага за ремоделирането на мускулите. Четиридесет млади и възрастни мъже приемат дневна доза от 1920 IU D-3 и 800 мг калций за период от 12 седмици.

Увеличават се значително мускулните фибри тип IIA и се намалява експресията на mRNA. Не се отбелязва влияние върху мускулната сила и хипертрофията. При възрастните мъже се отбелязва подобряване на качеството на мускулите.

Наблюденията върху животни и ин-витро дават някои отговори за свойствата на витамин D върху мускулните фибри. Витамин D рецепторът оказва пряко влияние върху протеините и сигнализиращите пътища, особено по време на първите етапи на мускулна хипетрофия. Не е ясна още оста, по която действа рецептора, но бъдещи изследвания със сигурност ще търсят този отговор.

Мускулна функция

Витамин D може да влияе върху мускулната функция по различен начин в зависимост от възрастта.

Данните за влиянието му върху млади мъже са смесени. Има изследвания с позитивен ефект и такива, които не откриват ползи. Засега наблюденията върху млади атлети са малко и повърхностни. Нужни са по-задълбочени изследвания, които да наблюдават пряко връзката между спортното представяне на натрениран атлет и витамин D.

Изследванията върху възрастни хора обаче са изцяло положителни и витамин D оказва значително влияние върху мускулната сила. Една от теориите е, че витамиът влияе по-значително върху мускулатурата с напредването на възрастта. Втора теория твърди, че ефектът е в пряка зависимост от дефицита на витамин D при възрастни хора и в случая приемът на витамин D просто нормализира нивата му в организма. В тази насока ще е интересно да се наблюдава ефекта на витамина върху атлети, които страдат от дефицит или неоптимални нива.

Имунна система

Витамин D пряко влияе както върху вродения, така и върху придобития имунитет. Неговото активиране в имунните клетки е в пряка връзка от концентрацията на витамина в серума и наличието на патогенни микроорганизми.

В имунната система Витамин D:

 • Влияе върху експресията на антимикробни пептиди (AMP), които са неизменна част от вродения имунитет;
 • Притежава имуномодулаторен ефект върху лимфоцитите в придобития имунитет;
 • Поддържа баланс между възпалителните и имунопотискащите клетки, което потиска излишното възпаление и увреждането на тъкани и модулира имунния отговор;
 • Може да потиска растежа на микобактерии;
 • Подсилва клетките естествени убийци (NK клетки).

В случая дефицитът на Витамин D играе важна роля за отклоненията във функцията на имунната система. Съществуват редица изследвания, които установяват пряка връзка между ниските нива на витамин D и срив в имунитета при атлети, военен персонал и млади мъже. 

Няколко изследвания наблюдават пряката връзка между честотата на разболяване през зимата и серумните нива на витамин D, като във всички случаи атлетите с по-високи концентрации на витамина боледуват по-рядко или симптомите се изразяват по-слабо.

В най-достоверното от изследванията, млади атлети приемат 5000 IU витамин D-3 в продължение на 14 седмици, което доказва ползите от дългосрочния прием на витамина.

Сърдечно-съдова система

Подобно на скелетната мускулатура, сърцето и кръвоносните съдове също разполагат с рецептора на витамин D и апарата за синтеза на витамина.

Още преди 30 години за първи път е установена пряка връзка между дефицита на витамин D и проблемите в сърдечно-съдовата система. Първите изследвания върху хора също установяват връзка, но главно при лица с налични сърдечни проблеми. Изследванията сред обикновеното население са със смесен резултат относно точното влияние на витамин D върху сърдечната дейност.

Атлетите и спортуващите в това отношение са уникална част от населението, защото самите тренировки ремоделират сърдечната дейност. Атлетите също така са група, която често е засегната от дефицита на витамин D.

Едно ново изследване наблюдава пряката връзка между витамин D и сърдечната дейност при атлети. Установено е, че при спортисти с дефицит на витамин D се забелязва по-слаба хипертрофия на сърдечните клетки, което намалява сърдечната адаптация към физическия стрес. Засега обаче липсват повече данни за евентуалните други отклонения в сърдечната дейност при дефицит на витамин D при атлети.

Някои изследвания върху животни дават отчасти отговор. Установява се, че витамин D повлиява твърдостта на артериите, ендотелиалната функция, потиска увреждането на стените на кръвоносните съдове от възпаления и др.

Костна система

Съвсем ясно е прякото участие на витамин D в метаболизма на калция и цялостната минерализация на костите, както и е установена пряка връзка между дефицита на витамин D и костното здраве. Дефицитът на витамин D увеличава риска от остеопороза, която е основен фактор за фрактури на костите.

Костта е активна тъкан, която търпи ремоделиране, адаптиране и регенерация. Костното ремоделиране включва три процеса:

 1. Резорпция (новата тъкан усвоява старата);
 2. Разместване (моноядрени клетки се формират по костната повърхност);
 3. Формиране (изгражда се нова тъкан и старата се разгражда окончателно).

Витамин D играе важна роля именно в третия етап на ремоделирането. Той въздейства върху остеобластите чрез различни механизми. Самите костни клетки могат да формират витамин D-3 от неговите прекурсори.

Ситуацията при атлетите е по-особена, защото самите тренировки увеличават минералната плътност в костите, тъй като всяко изменение в мускулната маса води до ремоделиране и в костната структура. Твърди се, че тренировките с тежести стимулират косната система да се адаптира и това може да се случи дори при ниски нива на витамин D. Атлетите, които обаче не тренират тежко също минават през процеси на костно ремоделиране и дефицитът на витамин D може да им повлияе по-негативно.

Скорошно изследване не установява връзка между нивата на витамин D и костното здраве при спортисти от различни етнически групи и с различни типове тренировки.

Други изследвания обаче установяват подобна връзка и то в зависимост от етническата принадлежност. В най-голяма зависимост от връзката между минералната плътност и нивата на витамин D са белите мъже. Лицата от кавказки и африкански произход се отличават с висока минерална плътност без влияние от серумните нива на витамин D. С най-ниска минерална плътност се отличава населението от Близкия Изток, Средна Азия и Далечният Изток.

Витамин D може да има особено важно значение за спортното представяне най-вече при наличен дефицит или недостатъчни нива. По-засегнатите групи спортисти са лицата от европейски произход и особено тези, които не се занимават със силови спортове.

Използвани източници

Owens DJ, Sharples AP, Polydorou I, et al. A systems based investigation into vitamin D and skeletal muscle repair, regeneration and hypertrophy. Am J Physiol. 2015;309:E1019–31;

Barker T, Henriksen VT, Martins TB, et al. Higher serum 25-hydroxyvitamin D concentrations associate with a faster recovery of skeletal muscle strength after muscular injury. Nutrients. 2013;5:1253–75;

Barker T, Schneider ED, Dixon BM, et al. Supplemental vitamin D enhances the recovery in peak isometric force shortly after intense exercise. Nutr Metab. 2013;10:69;

Agergaard J, Trostrup J, Uth J, et al. Does vitamin-D intake during resistance training improve the skeletal muscle hypertrophic and strength response in young and elderly men? A randomized controlled trial. Nutr Metab. 2015;12:32;

Olsson K, Saini A, Stromberg A, et al. Evidence for vitamin D receptor expression and direct effects of 1alpha,25(OH)2D3 in human skeletal muscle precursor cells. Endocrinology. 2016;157:98–111;

Weishaar RE, Simpson RU. Vitamin D3 and cardiovascular function in rats. J Clin Investig. 1987;79:1706–12;

Allison RJ, Close GL, Farooq A, et al. Severely vitamin D-deficient athletes present smaller hearts than sufficient athletes. Eur J Prev Cardiol. 2015;22:535–42;

 

He CS, Aw Yong XH, Walsh NP, et al. Is there an optimal vitamin D status for immunity in athletes and military personnel? Exerc Immunol Rev. 2016;22:42–64;

Liu PT, Stenger S, Li H, et al. Toll-like receptor triggering of a vitamin D-mediated human antimicrobial response. Science. 2006;311:1770–3;

 

Wyon MA, Koutedakis Y, Wolman R, et al. The influence of winter vitamin D supplementation on muscle function and injury occurrence in elite ballet dancers: a controlled study. J Sci Med Sport. 2014;17:8–12;

Stockton KA, Mengersen K, Paratz JD, et al. Effect of vitamin D supplementation on muscle strength: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2011;22:859–71;

Janssen HC, Samson MM, Verhaar HJ. Vitamin D deficiency, muscle function, and falls in elderly people. Am J Clin Nutr. 2002;75:611–5;

Hewison M. An update on vitamin D and human immunity. Clin Endocrinol. 2012;76:315–25;

Sly LM, Lopez M, Nauseef WM, et al. 1alpha,25-Dihydroxyvitamin D3-induced monocyte antimycobacterial activity is regulated by phosphatidylinositol 3-kinase and mediated by the NADPH-dependent phagocyte oxidase. J Biol Chem. 2001;276:35482–93;

Cox AJ, Gleeson M, Pyne DB, et al. Clinical and laboratory evaluation of upper respiratory symptoms in elite athletes. Clin J Sport Med. 2008;18:438–45;

He CS, Fraser WD, Tang J, et al. The effect of 14 weeks of vitamin D3 supplementation on antimicrobial peptides and proteins in athletes. J Sports Sci. 2016;34:67–74;

Berry JL, Davies M, Mee AP. Vitamin D metabolism, rickets, and osteomalacia. Semin Musculoskelet Radiol. 2002;6:173–82;

 

Allison RJ, Farooq A, Hamilton B, et al. No association between vitamin D deficiency and markers of bone health in athletes. Med Sci Sports Exerc. 2016;47:782–8;

Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1