Пробиотици и пребиотици срещу следоперационни инфекции

Пробиотици и пребиотици срещу следоперационни инфекции

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 02.07.2018 и се чете за 2 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Операционните намеси в глобален мащаб изобщо не са малко. Изчислено е, че годишно се провеждат 234 млн операции по цял свят. Инфекциите след операционната намеса се проявяват при 5% от оперираните.

Самата хирургическа намеса има имунопотискащ ефект и много често оперираното място се инфектира от бактерии, произлизащи от самия организъм на пациента. Чести са случаите на уринарни инфекции и пневмония. Подобни инфекции само усложняват състоянието на пациента, удължават престоя в медицинско заведение и увеличават разходите за лечение.

Практика е да се дават антибиотици преди, по време и след операцията. Същите тези антибиотици обаче носят своите рискове, затова учените започват да изследват и алтернативни методи. Един от тези методи е използване на синбиотици, което представлява комбинация от пробиотици и пребиотици.

Червата в човешкия организъм участват пряко в противовъзпалителния отговор след хирургическа намеса. Самите черва са "дом" на бактерии, дрожди и вируси, които имат важни функции в имунната система, затова и използването на антибиотици може да потисне тяхната функция.

Пробиотиците са бактерии, които имат значителни здравословни свойства ако се употребяват в достатъчни количества. Сред най-обстойно изследваните бактерии са bifidobacteria и lactobacilli. В тази връзка могат да бъдат разглеждани и дрождите Saccharomyces boulardii.

Пребиотиците са вид диетични фибри, които ферментират в дебелото черво. Най-популярните пребиотици са фруктоолигозахаридите, инулин, устойчиво нишесте, пектин и бета-глюкани.

Синбиотиците са комбинация от пребиотици и пробиотици. Основната цел на подобна комбинация е създаване на благоприятна среда за размножаване и подобрена функция на бактериите в човешкия чревен тракт.

Кой и какво се изследва?

Учените съставят мащабен мета-анализ върху 34  контролирани изследвания със случаен подбор. В изследванията участват 2 634 пациента, от които 1 300 се третират с пробиотици и синбиотици и 1 334 се третират с пласебо. 

Изследванията са проведени върху различни типове операции. Използва се голямо разнообразие от бактерии, но най-значително е използване на Lactobacillus (29/34) и Bifidobacterium (20/34).

В мета-анализа са подбрани определени изследвания, защото авторите целят да няма голяма хетерогенност между тях. Това означава, че разликите не трябва да са големи по отношение на дизайна на изследванията, третирането и метода на изчисляване на крайния резултат. Самите изследващи разделят участниците на субгрупи, за да може максимално да се извлече влиянието на синбиотиците.

Основната цел на анализа е да наблюдава ефекта върху инфекциите в областта на раната от хирургическата намеса.

Второстепенна цел е да се наблюдава проява на уринарни инфекции, пневмония, сепсис и вътрешнокоремни инфекции.

Анализирани са и още фактори като отхвърляне на трансплантиран орган, смъртност, нужда от антибиотици, болничен престой и др.

Какво е установено?

Комбинирането на всички резултати заедно показва, че употребата на пробиотици или синбиотици намалялва риска от проява на инфекция с цели 35%!

Допълнителните анализи върху субгрупите показват, че употребата на пробиотици намалява риска с 33%, а на синбиотици с 37%. Това е ясна демонстрация, че съчетанието от пребиотици с пробиотици е статистически по-значително.

Като най-ефективен начин на употреба се утвърждава приемът на синбиотици преди и след операцията. Сходна ефективност демонстрират малки и високи дози. 

Намалява се:

 • с 52% рискът от всякакъв тип инфекции;
 • с 37% рискът от пневмония;
 • с 57% рискът от уринарна инфекция;
 • с 31% рискът от инфекция на раната;
 • с 28% рискът от сепсис.

Намалява се и значително времето за употреба на антибиотична терапия, както и престоя в болнично заведение.

Пробиотиците и синбиотиците не оказват значително влияние върху вътрешнокоремните инфекции, инфектиране на жлъчката, смъртността и отхвърляне на трансплантиран орган. 

Не се отбелязват странични ефекти. Напротив! Употребата на пробиотици и синбиотици редуцират проявата на стомашен дискомфорт, гадене, диария и подобряват значително функцията на целия стомашно-чревен тракт до 6 месеца след операцията.

Какво ни казва изследването?

Основнията извод е, че употребата на пробиотици и синбиотици не само намалява риска от инфекции, но и значително подобрява качеството на живот на пациентите.

Въпреки че едно от заключенията е, че синбиотиците показват няколко процента по-високи резултлати, самите изследвания се отличават по хетерогенност и не може да се каже с пълна сигурност, че терапията със синбиотиците е значително по-добра. За тази цел трябва да се проведе пряко сравнение между двете..

Макар изследванията да са подбрани, съществуват и някои слабости. Двадесет и шест от 34 изследвания са сравнително малки като мащабност, като разполагат с по-малко от 100 субекта. Някои от изследванията са били спонсорирани от индустрията или не са декларирали произход на средствата.

Авторите подбират своите изследвания, но все пак съществува известна хетерогенност, най-вече откъм период на употреба на хранителните добавки (14-28 дни) и разлика в дозите. Така не може да се установи със сигурност оптималната доза и продължителност на приема.

Не на последно място е трудното установяване на най-ефективните щамове, защото са използвани разнообразни бактерии като Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus, Bacillus, Clostridium, Enterococcus, and Saccharomyces boulardii. По-голямата част от изследванията използват предимно Lactobacillus и Bifidobacterium, което все пак е някакъв ориентир.

В заключение

Разгледният мета-анализ не е единственото подобно изследване, но до този момент е най-голямото проведено. Анализирането на различни видове хирургически намеси и инфекции, както и по-големият брой клинични изследвания включени в мета-анализа означава, че резултатите осигуряват по-силни доказателства за ефективността на пробиотици и синбиотици срещу следоперационни инфекции. Същите заключения са достигнати и от предишните по-малки анализи.

Изследването само потвърждава благоприятния ефект на пробиотици и синбиотици. От доста време се знае за ролята на чревния тракт в имуннната финкция. Въпреки това са нужни повече изследвания за да се установи:

 • Подсилва ли се ефектът на бактериите с добавянето на пребиотици;
 • Най-ефективните бактериални щамове;
 • Оптималната доза;
 • Оптималният период на прием.
Използвани източници

1. Effects of perioperative supplementation with pro-/synbiotics on clinical outcomes in surgical patients: A meta-analysis with trial sequential analysis of randomized controlled trials Xiang-Dong Wua, Meng-Meng Liub, Xi Lianga, Ning Hua, Wei Huang

Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1