Джинджифил и по-добро здраве?

Джинджифил и по-добро здраве?

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 16.07.2018, обновена на 18.07.2018 и се чете за 2 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

В стетовен мащаб над 650 млн души страдат от прекомерно затлъстяване. Изчислено е, че поне 51% от населението на САЩ ще е затлъстяло до 2030 г.

Моментните тенденции са подобни за целия свят и това би имало влияние не само върху здравния статус на населението, но би предизвикало икономически и социални последици.

Има най-различни способи за борба с надномерното тегло, като до този момент най-утвърдени остават правилното хранене и повечето движение. Немалко хора обаче прибягват и до хранителни добавки или някои "супер" храни. Джинджифилът може да се причисли към "супер'' храните, добавките или подправките.

Джинджифилът или Zingiber officinale е обект на редица изследвания, които наблюдават ефекта му спрямо телесното тегло, кръвната захар, инсулиновата чувствителност и кръвните липиди.

Сега ще обърнем внимание именно на подобно изследване от последната година.

Какво се изследва?

Голямо изследване наблюдава резултатите на няколко контролирани клинични теста със случаен подбор, включващи възрастни хора с наднормено тегло или затлъстяване.

Наблюдава се ефектът на джиндифила върху няколко точки:

 • Композиция на тялото (BMI, тегло, размери на талия и задно бедро);
 • Гликемичен контрол (кръвна захар, инсулин и инсулинова резистентност);
 • Кръвни липиди (общ холестерол, LDL, HDL, триглицериди).

Във финалните резултатите са включени 14 изследвания и 473 участника. Всички изследвания включват участници от 20 до 60-годишна възраст, но не са включени по-възрастни хора. Продължителността на тестовете варира от 2 до 12 седмици, като средната продължителност е 10 седмици. На участниците са давани от 1 до 3 г джинджифил на прах, 50 мг екстракт или 500 мг суров джинджифил.

Авторите на изследването използват различни методи за установяване на неточна информация от изследванията, като за всичките изследвания рискът от неточни или външно повлияни резултати е нисък.

Какво се установява?

Джинджифилът демонстрира положителен ефект върху намаляването на теглото, размерите на талията и бедро, кръвната захар и инсулиновата резистентност в сравнение с пласебо. "Добрият" холестерол бележи увеличение. Нивата на инсулин не се променят особено.

Анализът на субгрупите показва различен ефект в зависимост от дозата и продължителността на интервенцията. 

Какво всъщност ни казва мета-анализът?

Накратко, изследването ни казва, че джинджифилът регулира теглото, талията, задното бедро и въздейства положително върху кръвна захар, инсулинова чувствителност и HDL.

Оттук започват проблемите и спорните моменти.

На първо място, няма точна информация каква е оптималната доза на джинджифил, която би въздействала върху тези маркери. При една оптимална доза, включваща и по-високи дози, резултатите могат да са различни и да имат клинично значение.

На второ място, проблем е голямата хетерогенност между изследванията и фактът, че не всички изследвания гонят една и съща цел. Например, една част от изследванията наблюдават ефекта върху теглото, друга - върху липидите, трета - само върху някои маркери от въглехидратния метаболизъм.

На трето място, трудно може да се тълкуват анализите на субгрупите, които могат да дадат подвеждаща информация.

Така стигаме до основния проблем. Не са ясни точните ефективни дози и степента на положително въздействие.

Имайки предвид историята на изследванията върху джинджифила, можем да твърдим със сигурност, че той има положителен ефект върху редица метаболитни маркери и тепърва трябва да се изследват неговите свойства в детайли. Тази храна се е доказала с някои свои противовъзпалителни свойства и намаляването на риска от сърдечно-съдови заболявания.

В заключение

Знае се със сигурност, че джинджифилът спомага за намаляването на теглото, но не е ясен точният механизъм, чрез който го прави. Спекулира се с няколко възможности, сред които са:

 • Засилена термогенеза;
 • Засилена липолиза;
 • Намаляване на апетита.

По въпроса с термогенезата, едно изследване установява, че джинджифилът действително засилва термичния ефект от храната, но пък друго не открива влияние върху основната температура на тялото. Все пак са възможни други два механизма - чрез увеличаване на адреналина или термогенина (протеин в кафявите мастни клетки).

Няколко ин-витро теста откриват, че активните съставки от джинджифила увеличават липолизата и потискат адипогенезата, но подобни разработки са на изключително ранен етап.

Ин-витро тестовете потвърждават ползите на джинджифила върху въглехидратния метаболизъм. Две от активните вещества, 6-джинджерол и 8-джинджерол, увеличават глюкозното усвояване в клетките и засилват пренасянето на глюкоза от от кръвта в тъканите. В тестови модели върху мишки се установява, че джинджифилът понижава кръвната захар, триглицеридите, общия холестерол и туморен-некрозен фактор-алфа, който е провъзпалителна молекула, маркер за диабет и инсулинова резистентност.

Тестовете върху животни и ин-витро само потвърждават резултатите от някои други изследвания върху хора, които не са включени в мета-анализа. Едно подробно контролирано изследване със случен подбор установява намаляване на нивата на кръвна захар със средно 11.5%. Отделно изследване върху лица с диабет тип 2 установява намаляване на инсулина с 13% и "лошия" холестерол с 14%.

Все още може да се гадае степента на ползите на джинджифила, но едно не можем да отречем - джинджифилът има потенциал и тепърва ще се разкрива.

Използвани източници
 1. The effects of ginger intake on weight loss and metabolic profiles among overweight and obese subjects: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Maharlouei N, Tabrizi R, Lankarani KB, Rezaianzadeh A, Akbari M, Kolahdooz F, Rahimi M, Keneshlou F, Asemi Z.
 2. A nonpungent component of steamed ginger--[10]-shogaol--increases adrenaline secretion via the activation of TRPV1. Iwasaki Y1, Morita A, Iwasawa T, Kobata K, Sekiwa Y, Morimitsu Y, Kubota K, Watanabe T.
 3. Mechanisms for antidiabetic effect of gingerol in cultured cells and obese diabetic model mice Myoung Jin Son, Yutaka Miura, and Kazumi Yagasaki
 4. The effect of ginger powder supplementation on insulin resistance and glycemic indices in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Mozaffari-Khosravi H1, Talaei B2, Jalali BA3, Najarzadeh A2, Mozayan MR4.
 5. Effects of ginger (Zingiber officinale) on plasma glucose level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. Mahluji S1, Attari VE, Mobasseri M, Payahoo L, Ostadrahimi A, Golzari SE.
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1