Рибеното масло и сърдечното здраве

Рибеното масло и сърдечното здраве

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 24.08.2018 и се чете за 2 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

  • Десетки напълно безплатни статии като тази
  • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
  • Безплатна бърза доставка и консултация
  • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Сърдечно-съдовите болести са един от големите причинители на смърт поради здравословни причини. Най-засегнатата група са лица над 60 г, като рискът при мъжете е по-висок.

Основните причинители на сърдечни болести са високото кръвно налягане, високият холестерол, пушенето, диабета, липсата на физическа активност, затлъстяването и некачествената храна. Теоретично голямо част от причините могат да бъдат избегнати, чрез определени превантивни мерки. Що се отнася до храненето, правителствени и неправителствени организации са се опитвали да посочват кои храни причиняват и кои спомагат за намаляването на риска от сърдечно-съдови заболявания.

Рибата, и в частност рибеното масло, има дълга история и връзка със сърдечно-съдовите заболявания и в исторически план се препоръчва за намаляване на риска.

През 2002 г. американската асоцията за сърдечно здраве (AHA) се опитва да направи дискусия върху наличните клинични изледвания и по това време потвърждава препоръките си относно EPA и DHA, като превантивно средтво за сърдечни болести.

В последните години се провеждат няколко рандомизирани клинични изследвания, които установяват точно обратното и оборват тезата, че омега-3 имат положителен ефект в превенцията на сърдечни болести и намаляване на риска от смърт.

През 2016 г., АHA организира експертен съвет, който достига до извода, че въпреки противоречивите данни, омега-3 спомагат за сърдечното здраве ако се приемат след сърдечни проблеми. Минус на това заключение е, че не обхваща цялата научна база данни.

Точно заради това, съвсем наскоро се проведе голям мета-анализ, който обхваща всички налични изследвания върху рибеното масло и сърдечно-съдовите заболявания.

Кой и какво се изследва?

Проведен е голям мета-анализ, който наблюдава ефекта на омега-3 мастните киселини върху няколко сърдечни заболявания и общата смъртност при сърдечни болести. Подбрани са само изследвания, които да отговарят на условията да имат най-малко 500 участника, да изследват връзката между омега-3 и сърдечното здраве, да имат контролна група и да бъдат с поне година продължителност.

Ревюто включва 10 клинични изследвания и обхваща 77 917 участника, като отделните изследвания включват най-малко 563 и най-много 18 645 участника. Средната възраст е 64 години, а 61.4% от участниците са мъже. Две трети от участниците имат предишни прояви на сърдечни болести или проблеми със сърдечното здраве. Една трета са преживявали сърдечен удар и над 1/3 страдат от диабет.

Средната продължителност на изследванията е 4.4 години, като най-краткото е 1 година, а най-дългото е 6 години. Осем от изследванията са двойно-слепи, пласебо-контролирани. 2 от изследванията са били с открита информация, което означава, че изследващите и участниците са били наясно какво се консумира. Всичките изследвания са с нисък риск от изменяне на резултатите.

Девет от изследвания използват микс от EPA и DHA, като само едно използва ударна доза EPA. Дозата EPA варира между 226 мг и 1800 мг, а средната дозата DHA варира от 0 мг до 1700 мг.

Проведен е и анализ на субгрупите, чиято цел да е да наблюдава резултатите спрямо възраст, пол и здравословно състояние.

Какво се установява?

Анализът установява, че суплементирането с омега-3 мастни киселини с продължителност от 4 години, няма значителен ефект върху смъртността от сърдечни болести, превенцията на нефатални сърдечни удари, инфаркти и други сърдечни проблеми.

Анализът на субгрупите не открива връзка между приема на омега-3 с особености като пол, възраст и здравословни проблеми.

Отбелязани са разлики между резултатите в откритите изследвания и двойно-слепите контролирани изследвания.

Какво в действителност казва мета-анализът?

Една от силните страни на мета-анализа е, че включва само мащабни изследвания, което увеличава прецизността на информацията и редуцира риска от фалшиви позитиви и негативи. Друга силна страна е, че обхваща само изследвания с голяма продължителност, което ни дава представа за дългосрочните ефекти от приема на омега-3. Не на последно място е, че включва само изследвания с контролна група, които пряко сравняват омега-3 с пласебо.

Допълнителен плюс е, че всички изследвания имат нисък риск от изкривяване на информацията. Всички тези фактори са изключително важни, защото целта на подобен мета-анализ е да играе ролята на гигантско клинично изследване, което да минимизира риска от случайно сгрешени резултати. Разбира се, не може да се избяга от системните грешки. Само качественият контрол може да понижи системните грешки, които дават изкривена информация и всички обхванати изследвания са преминали през подобен контрол.

Една от слабите страни на мета-анализа е, че две от изследванията са били отворени. Това увеличава риска от подмяна на резултата и промяна на средните стойности при заключенията в мета-анализа.

Една от особеностите са участниците. Трябва да се подчертае, че резултатите се отнасят за значително възрастни хора с минали или налични здравословни проблеми. Не може да се даде подробен извод за влиянието на омега-3 върху млади индивиди без сърдечно-съдови проблеми.

Каква е голямата картина?

Връзката между омега-3 и здравето на сърцето винаги е била спорна. Не малко гидове и статии препоръчват рибеното масло като средство за поддържане на сърдечното здраве, като често се позовават на малки изследвания, чиито ранг и надеждност обаче са далеч по-ниски от мащабните изследвания.

Възможно е да се намери обяснение, защо някои агенции и неправителствени организации препоръчват омега-3 за здраве на сърцето. Това може да се обясни донякъде и с другите полезни свойства на рибеното масло. Омега-3 имат изразен противовъзпалителен ефект, а възпаленията играят важна роля в развитието на сърдечно-съдови болести.

В тази връзка можем да кажем, че е силно преувеличено да се твърди, че рибеното масло е безполезна добавка. Доказани са ефектите на омега-3 да подобряват настроението, както и да регулират триглицеридите в кръвта.

Въпреки това, трябва да се съгласим и с направените заключения в мета-анализа. Рибеното масло няма ефект върху смъртността и здравословния статус при възрастни хора със сърдечни проблеми. 

Някои наблюдаващи изследвания (нисък ранг) откриват все пак някаква връзка, но трябва да се проведат допълнителни тестове. Не е ясно как ще се отрази рибеното масло върху по-млади индивиди, или как би се отразил превантивния ефект на омега-3 ако се приема от по-ранна възраст.

Използвани източници
  1. www.examine.com
  2. Associations of Omega-3 Fatty Acid Supplement Use With Cardiovascular Disease Risks: Meta-analysis of 10 Trials Involving 77 917 Individuals. Aung T1,2,3, Halsey J1,2, Kromhout D4, Gerstein HC5,6, Marchioli R7,8, Tavazzi L9, Geleijnse JM10, Rauch B11, Ness A12, Galan P13, Chew EY14, Bosch J6,15, Collins R1,2, Lewington S1,2, Armitage J1,2, Clarke R1,2; Omega-3 Treatment Trialists’ Collaboration.
  3. Omega 3 fatty acids for prevention and treatment of cardiovascular disease. Hooper L1, Thompson RL, Harrison RA, Summerbell CD, Moore H, Worthington HV, Durrington PN, Ness AR, Capps NE, Davey Smith G, Riemersma RA, Ebrahim SB.
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1