Как влияе витамин D по време на бременност?

Как влияе витамин D по време на бременност?

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 19.09.2018 и се чете за 3 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Витамин D е мастноразтворим витамин и прохормон. Играе важна роля в костното формиране, калциевия метаболизъм и имунната функция. 

Според статистиките, нивата на витамин D се понижават значително по време на бременност. Изследванията върху статуса на витамин D при бременни жени показват, че ниските му нива могат да повлияят негативно на костното формиране в матката от 19-тата седмица. Като се има предвид есенциалната роля на витамин D в редица процеси на растежа, може да се предположи, че дефицитът му може да повлияе значително на здравния статус на зародиша.

Предишни контролирани изследвания със случаен подбор са наблюдавали ролята на витамин D върху здравето на майката, плода и новородените. Една част от тези изследвания са били жертва на погрешни изводи или грешни методологии, и често си противоречат.

Решение на противоречивите резултати се опитва да намери мета-анализ от тази година.

 

Какво се изследва?

През 2018 г. е проведен голям мета-анализ, който събира най-значимите контролирани изследвания, наблюдаващи ефекта на витамин D върху развитието на плода, цялостния му здравен статус и смъртността.

Основните цели на изследването са да установи прякото влияние на витамин D върху:

 • По-малките размери за гестационната възраст (GSA), което се характеризира с поне 10% по-малко тегло от предполагаемото;
 • Прилагане на интензивни грижи;
 • Смъртността при плода или новороденото.

Мета-анализът следва стандартите на PRISMA. В него са включени 24 клинични изследвания с 5405 участника.

Основните критерии за подбор на изследванията са:

 • Tестовете да са контролирани и със случаен подбор;
 • Участниците да са здрави и бременни жени;
 • Участниците да нямат история на прием на витамин D в дози по-високи от 400 IU дневно;
 • Изводи на изследвания, свързани с растежа на плода, здравето на плода, смъртността;
 • Тестовете да разполагат с точна база данни.

Качеството на включените изследвания се изчислява по методите на Кохрaн (Cochrane), за да се намали рискът от неточни резултати. Повечето изследвания са с нисък риск.

Проведени са и анализи на субгрупите спрямо времетраеното на прием, дозата на витамина, както и метода на прием (ударна доза срещу продължителен прием).

Какво установява изследването?

Супементацията с витамин D значително понижава риска от по-малки гестационни размери на плода с цели 29% в шест от клиничните изследвания. Значително се подобряват и резултатите в теста на Апгар на първата и четвъртата минута. Тестът на Абгар е първият тест за здравето на новороденото, като се наблюдават външен вид, гримаса, активност, пулс и дишане.

Освен това, новородените от майки, приемащи витамин D са средно 76 грама по-тежки. Имат 0.12 см по-дълги бедрени мускули и 0.34 мм по-плътна кожа.

В анализите на субгрупите дози под 2000 IU/дневно се свързват с понижен риск от 55% за по-малки гестационни размери. По-високите дози не се свързват с намаляване на риска. Таймингът и методът на прием също не водят до различаващи се резултати.

Суплементацията с витамин D не повишава риска от смъртност при новородени и зародиша в 10 от изследвания. Подобно на предишния резултат, дози до 2000 IU/дневно понижават риска от смъртност с 65%, като по-високи дози не са по-ефективни. Таймингът и методът на прием отново нямат значение.

Приемът на витамин D по време на бременността не влияе върху астмата, екземите, респираторните заболявания и алергиите през първите три години от живота на новородените.

Приемът на витамин D от майката повишава концентрациите на витамина в новородените с 13.50 ng/mL. Концентрации от 20 ng/mL се срещат три пъти повече, а концентрации от 30 ng/mL се срещат пет пъти повече. Дозата, времето на прием и методът отново са без значение.

Две изследвания установяват и дългосрочни резултати в рамките на 3, 6 и 9 месеца след раждането. Другите две наблюдават резултатите 12 месеца след раждането. Във всички случаи новородените от майки с прием на витамин D демонстрират по-голямо тегло (+ 0.2-0.5 кг) и по-големи размери (+ 1.09-1.47).

Какво точно ни казва изследването?

Мета-анализът стига до изводите, че дори умерени дози витамин D дневно (2000 IU) по време на бременност увеличават нивата на витамина в плода, понижават риска от SGA, увеличават теглото и размерите на новороденото и малко подобряват резултатите при теста на Апгар. Още повече, високите нива на витамин D продължават да влияят върху развитието на новороденото до 12 месеца след раждането.

Според мета-анализа, най-значимо е влиянето на витамин D върху растежа на плода, като ползите продължават отвъд 20-тата гестационна седмица. Важен е фактът, че е достатъчен прием на витамин D до 2000 IU на ден. Нямат значение по-високите дози, методът на прием или таймингът.

Въпреки че витамин D се свързва с положително влияние върху имунната система и респираторните функции, в случая не се отблезват ползи върху новородените. Тези резултати потвърждават изводите от по-стари изследвания.

Настоящето изследване има и няколко ограничения. На първо място, не се използват разнообразни дози, тайминг и начин на прием. На второ място, специално за изводите относно смъртността, базата данни е сравнително скромна и не могат да се направят твърди заключения. На трето, географското местоположение играе ключова роля за нивата на витамин D в организма. Изследванията в мета-анализа са проведени в различни точки на света и това може да повлияе на крайните заключения. Трябва да се има предвид и през кой сезон са проведени тестовете.

Каква е голямата картина?

Мета-анализът има за цел да намери достъпно средство, което да има влияние върху растежа на плода и здравословното състояние на новороденото. Самото изследване надгражда по-стари изследвания и потвърждава техните изводи. Витамин D се оказва ефикасен метод и приложението му би било особено важно, особено в икономически по-слаби райони.

Слабият гестационен растеж (SGA) се свързва с 83% по-висок риск от смъртност в държави с ниски и средни доходи. Витамин D е евтин и достъпен метод да се понижи този риск.

Има доказателства, че SGA увеличава рискът от развитие на диабет тип 2 в по-късна част от живота. На този етап не е ясен точният механизъм, но има няколко противоречащи си хипотези. Най-достоверната до момента е, че малкото тегло на новороденото води до бързо наддаване на тегло и увеличено консумиране на хранителни вещества. Това е последвано от продължително увеличаване на теглото и повишен риск от диабет по време на целия живот.

Изследванията върху животни потвърждават тази хипотеза. Дори нещо повече. Те установяват, че може да се предизвика погрешно "програмиране" на невроендокринната схема, която регулира апетита, метаболизма и теглото.

Използвани източници
 1. Association Between Vitamin D Supplementation During Pregnancy and Offspring Growth, Morbidity, and Mortality: A Systematic Review and Meta-analysis. Bi WG1,2, Nuyt AM1,3, Weiler H4, Leduc L1,2, Santamaria C1, Wei SQ1,2.
 2. Vitamin D deficiency and insufficiency is common during pregnancy. Johnson DD1, Wagner CL, Hulsey TC, McNeil RB, Ebeling M, Hollis BW.
 3. Vitamin D deficiency and insufficiency in pregnant women: a longitudinal study. Holmes VA1, Barnes MS, Alexander HD, McFaul P, Wallace JM.
 4. Low maternal vitamin D status and fetal bone development: cohort study. Mahon P1, Harvey N, Crozier S, Inskip H, Robinson S, Arden N, Swaminathan R, Cooper C, Godfrey K; SWS Study Group.
 5. Mortality risk in preterm and small-for-gestational-age infants in low-income and middle-income countries: a pooled country analysis Prof Joanne Katz, ScD Anne CC Lee, MD Naoko Kozuki, MSPH Prof Joy E Lawn, PhD Prof Simon Cousens, DipMathStat Hannah Blencowe
 6. Birth Weight and Subsequent Risk of Type 2 Diabetes: A Meta-Analysis Thomas Harder Elke Rodekamp Karen Schellong Joachim W. Dudenhausen Andreas Plagemann
 7. Perinatal elevation of hypothalamic insulin, acquired malformation of hypothalamic galaninergic neurons, and syndrome x-like alterations in adulthood of neonatally overfed rats. Plagemann A1, Harder T, Rake A, Voits M, Fink H, Rohde W, Dörner G.
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1