Какво казват експертите за употребата на мултивитамини?

Какво казват експертите за употребата на мултивитамини?

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 18.10.2018, обновена на 21.05.2019 и се чете за 2 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Мултивитамините са може би най-популярната хранителна добавка и се продават свободно в магазини и аптеки. Този клас продукти се употребяват широко от деца и възрастни, за здраве и лечение, за подпомогане на спортното възстановяване или имунната система.

Въпросът за ефективността на мултивитамините е спорен и вече години се водят дискусии дали има ползи от приема на подобни комплекси. Отговор се опитва да даде екип от експерти.

През ноември 2016 г. международна група от 14 експерта в областта на добавките и храненето се събира, за да изрази становище, което засяга употребата на мултивитамини и мултиминерали. Една от най-големите фармацевтични компании, Pfizer, спонсорира събитието, но не участва пряко в оформлението на изводите в становището.

В началото на 2018 г. е публикуван и целият документ, станал по-известен като консенсуса от Делхи.

По време на съвещанията експертите дискутират всички научни доказателства по темата и се съгласяват по 9 точки. След като са оформени деветте извода, екипът използва Ликъртова скала, за да определят степента на съгласие и несъгласие по всеки извод.

След като дискусиите продължават няколко месеца, през юни 2017 г. екипът се събира наживо за окончателно гласуване и оформяне на консенсуса.

Под "консенсус" се разбира постигнато съгласие от 80%. Всички участниците са съгласяват напълно или се съгласяват с резервации.

Да пием ли мултивитамини и минерали?

Ето ги и деветте извода за МВМ (мултивитамини и минерали):

 1. За целите на широката употреба на микро хранителни вещества от цялото население, МВМ трябва да съдържат тези елементи, които са типично в дефицит спрямо препоръчителните дози в страната или региона. Повечето от тези витамини и минерали трябва да са в препоръчителн дози. В тази връзка МВМ продуктите трябва да са съобръзени спрямо субгрупи като пол, възраст и цели.
 2. Няколко фактора се свързват с дефицит, неадекватно или адекватно набавяне на витамини и минерали. Това са биологични функции като клетки, метаболизъм, физиологично състояние и разбира се, наличие на болести. За някои микро хранителни вещества повишеният прием може да доведе до допълнителни здравословни ползи.
 3. Трябва да се цели прием на адекватни дози от витамини и минерали на обща или индивидуална база. Дозите трябва да са референтни и да целят повишаване на публичното здраве.
 4. Употребата на МВМ е един от начините да се набавят минимални дози от хранителните вещества, за да се поддържат здравословните функции на метаболизма, клетките, органите и други системи.
 5. Употребата на МВМ води до намаляване на дефицита на микро хранителни вещества сред масовото население.
 6. На база на настоящите научни доказателства, употребата на МВМ е безопасна в дългосрочен план, ако се следват препоръчителните дози.
 7. Липсват доказателства, че дългосрочната употреба на МВМ ще спомогне за лечението на някои хронични заболявания.
 8. Употребата на МВМ сред население с дефицит или повишени нужди, може да има ползи за здравословното състояние на здрави индивиди, включително деца, бременни жени и старци.
 9. Някои индивиди с хронични заболявания може да страдат от дефицит на витамини и минерали, породен от самото заболяване. МВМ могат да спомогнат за набавянето на елементите, но не и за лечение на хроничното заболяване.
Използвани източници
 • The Use of Multivitamin/Multimineral Supplements: A Modified Delphi Consensus Panel Report. Blumberg JB1, Cena H2, Barr SI3, Biesalski HK4, Dagach RU5, Delaney B6, Frei B7, Moreno González MI5, Hwalla N8, Lategan-Potgieter R9, McNulty H10, van der Pols JC11, Winichagoon P12, Li D13.
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1