Витамин D и деменцията

Витамин D и деменцията

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 19.12.2018 и се чете за 2 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Деменцията е болест, която се характеризира с невъзможността да се изпълняват дневни задачи, поради влошаване на паметта, логическото мислене и концентрацията. Според статистиките близо 50 млн. души страдат от деменция през 2015 г.

Един от основните рискови фактори за развитието на деменция е когнитивната дисфункция (MCI), която индикира проблеми, нетипични за възрастта и неоказващи значително влияние в ежедневието. MCI лесно може да се влоши и да премине в деменция.

На този етап няма доказани лекарства за превенцията на деменция, като се смята, че промяната на начина на живот и хранителните навици могат да доведат до бавна прогресия в дългосрочен план.

Счита се, че и някои хранителни добавки могат да спомогнат за превенцията на деменция. Една от тях е мастноразтворимият витамин D, за който е доказано, че спомага мозъчните функция и здраве.

Той помага за функцията на невротрансмитерите, васкуларизацията и синтеза на определени типове протеини.Служи и за превенция на невродегенеративни болести, а неговият дефицит води до увеличаване на риска от поява на деменция.

Не на последно място, съществува пряка връзка между кръвните липиди и проявата на деменция. Витамин D оказва благотворно влияние върху липидния профил и холестерола.

Все още не са ясни всички точни механизми, чрез които витамин D влияе върху деменцията. Едно изследване от 2017-2018 г. се опитва да ни даде повече отговори.

Кой и какво се изследва?

Проведено е 12-месечно, двойно-сляпо, пласебо-контролирано изследване, което включва 163 възрастни хора (над 65 г.) от Китай. Участниците са от различни общности, като предварително е проведен анализ на когнитивната дисфункция според модифицираните критерии на Петерсен.

Участниците се разделят на две групи, като едната приема пласебо, а втората по 400 IU Витамин D-3 дневно.

Критериите на Петерсен се отнасят за определяне на когнитивната дисфункция (MCI) и включват:

 • Субективните оплаквания за отклонения в паметта (поне за 6 месеца);
 • Обективни отклонения в паметта;
 • Отклонения в нормалната когнитивна функция;
 • Нивото на есенциалните, ежедневни активности;
 • Липса на деменция.

Включените участници не страдат от заболявания и ментални отклонения, които биха противодействали на приема на витамин D. Избират се субекти, чиято диета не би попречила на биоактивността на витамина.

Средното ниво на нивата на витамина е 20 ng/mL (50 nmol/L), което е на границата на дефицита и недостатъка.

Какво се установява?

Групата с витамин D-3 демонстрира значително по-високи резултати в сравнение с пласебо групата по отношение на 5 от 11 субтеста (WAIS-R). Положителните тестове са информация, цифров обхват, лексика, блок дизайн и подреждане на картинки. Подобряват се и IQ резултатите (пълни, вербални и тестови).

Групата с витамин D отбелязва драстично повишаване на серумните нива на витамина и значително понижаване на всички липиди, като  HDL, LDL, общ холестерол и триглицериди. Пласебо групата отбелязва ръст в липидния профил. Най-голям е спадът в нивата на триглицеридите и общия холестерол, като последният има пряка връзка с проявата на деменция.

Какво ни казва изследването?

Изследването предполага, че суплементирането с витамин D-3 подобрява когнитивната функция на възрастни хора с отклонения, независимо от нивото на образование, начина на живот и медицинската история.

Открита е пряка връзка между понижаването на липидните маркери и повишаването на коефициента на интелигентност, но точните механизми не са съвсем ясни.

Слабост на изследването е, че не се отбелязват различните дози при участниците и техния ApoE генотип, който би оказал влияние върху метаболизма на витамина.

Най-голямата слабост на изследването е, че не се диагностицират участниците в края на изследването, а продължителността от 12 месеца е изключително кратка, за да се проследи как витамин D може да послужи за превенция на деменцията.

Голямата картинка

Съществува друго подобно изследване, което наблюдава ефекта на 5000 IU D-3 дневно в период от 6 седмици и не се отблязват никакви ползи по отношение на когнитивните функции. Слабите страни на това изследване са краткия период и възрастовата група на субектите, които са млади възрастни. При тях дефицитът на витамин D е по-рядко срещан и витаминът се синтезира по-лесно от слънцето. Освен това, средните начални нива на участниците в това изследване е 30 ng/mL, което е значително по-високо от анализираното от нас изследване.

Съществуват няколко слаби страни на 12-месечното изследване, проведено в Китай.

 • Дозата от 400 IU е прекалено малка, като за възрастни хора се препоръчват над 1000 IU дневно за предотвратяване на дефицит;
 • Превантивната терапия може да идва прекалено "късно". Друго изследване предполага, че след определена възраст превенцията и терапията биха имали минимални резултати;
 • Акцентът е върху полезните свойства на витамина, докато други изследвания предполагат, че акцентът при подобни терапии трябва да бъде предотратяване на дефицита в дългосрочен план и от ранна възраст;
 • Не е доказана пряко връзката между приема на витамина и подобряване на липидните маркери. Сходни изследвания демонстрират смесени резултати.

Една от най-силните страни в изследването е, установяване на връзка между нивата на холестерола и понижената когнитивна функция и IQ. Това се потвърждава и от няколко други изследвания и трябва да стане база за последващи проучвания и тестове.

 

Използвани източници
 1. Effects of vitamin D3 supplementation on cognition and blood lipids: a 12-month randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Hu J1, Jia J1, Zhang Y2, Miao R1, Huo X1, Ma F3.
 2. https://www.alz.org/alzheimers-dementia/what-is-dementia
 3. Mild cognitive impairment. Gauthier S1, Reisberg B, Zaudig M, Petersen RC, Ritchie K, Broich K, Belleville S, Brodaty H, Bennett D, Chertkow H, Cummings JL, de Leon M, Feldman H, Ganguli M, Hampel H, Scheltens P, Tierney MC, Whitehouse P, Winblad B; International Psychogeriatric Association Expert Conference on mild cognitive impairment.
 4. Vitamin D insufficiency and cognitive impairment in Asians: a multi-ethnic population-based study and meta-analysis. Annweiler C1,2, Milea D3,4,5,6, Whitson HE7,8,9, Cheng CY3,4,10,11, Wong TY3,4,10,11, Ikram MK3,12, Lamoureux EL3,4,10,11, Sabanayagam C3,10,11.
 5. Vitamin D, Cognition and Alzheimer's Disease: The Therapeutic Benefit is in the D-Tails. Landel V1, Annweiler C2,3, Millet P1,4, Morello M1,5,6, Féron F1.
 6. Vitamin D in the prevention, prediction and treatment of neurodegenerative and neuroinflammatory diseases. Koduah P1, Paul F2, Dörr JM3.
 7. Study supports link between low vitamin D and dementia risk. McCarthy M1.

 8. Effects of vitamin D supplementation on cognitive and emotional functioning in young adults--a randomised controlled trial. Dean AJ1, Bellgrove MA, Hall T, Phan WM, Eyles DW, Kvaskoff D, McGrath JJ.

 9. A Systematic Review and Meta-Analysis of The Effect of Low Vitamin D on Cognition. Goodwill AM1, Szoeke C1,2.

 

Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1