Колаген и подмладяването на кожата

Колаген и подмладяването на кожата

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 01.02.2019, обновена на 15.05.2019 и се чете за 2 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

На всички ни е ясно, че с напредването на възрастта кожата се сбръчква. Това се дължи предимно на изтъняването на дермалните слоеве, което е свързано със загубата на колагенов протеин и разпадането на структурата на колагеновите фибри.

Една от основните причини за загубата на колаген е функцията на протеина металлопротеиназа, както и невъзможността на тялото да произвежда нови тъкани за кратко време.

С напредването на възрастта се засилва и загубата на колаген в тъканите.

Учените предполагат, че има начин да забавят тези процеси, като използват колаген с ниско молекулно тегло. През 2018 г. е публикувано изследване, което наблюдава ефекта от употребата на подобен тип колаген.

Какво се изследва?

Проведено е 12-седмично, двойно-сляпо, пласебо контролирано изследване със случаен подбор на групите. В тестовете са включени 53 жени в добро здравословно състояние на възраст между 40 и 60 години. Всички субекти имат бръчки под очите (гарванови крачета), които са диагностицирани от дерматолог.

От субектите са изключени жени, които за последните три месеца преди началото на изследването са употребявали специализирани козметични средства или са употребявали значителни количества цигари и алкохол.

Участниците се разделят на случаен принцип в две групи. Едната употрябява пласебо, а другата приема по 1000 мг дневно от колаген с ниско молекулно тегло. Периодът на прием е 12 седмици.

Специализираният колаген се извлича от кожата на рибата лъчеперка (Pangasianodon hypophthalmus) и съдържа 15% три-пептиди.

Мерки се взимат в началото на изследването, след първите 6 седмици и след 12-тата седмица.

Сертифицирани дерматолози взимат следните мерки:

 • Коефициент по глобалната система за фотоувреждане (специализиран коефициент за измерване на бръчките);
 • Обективни качества на кожата като мекота;
 • Еластичност на кожата;
 • Субективни резултати като задоволеност на субектите.

Какво се установява?

В рамките на първите 6 седмици двете групи не показват различия относно специализирания коефициент. След 12-тата седмица обаче групата с колагена демонстрира подобряване на коефициента с 13%, което е статистически значително.

Групата с колагена отбелязва подобряване в три от пет обективни параметъра.

Освен подобряването на коефициента, се отбелязва и значително подобряване на хидратирането на кожата и нейната мекота.

Еластичността на кожата също се подобрява, но умерено и статистически незначително.

Не се отбелязват странични ефекти от употребата на продукта. Интересно е, че не са публикувани резултатите по субективните критерии.

Какво ни казва изследването?

За съжаление дизайнът на изследването не е от най-добрите и самите тестове страдат от редица пропуски. Затова неговите резултати трябва да се отбележат с ниска доказателствена стойност.

Това се дължи на редица фактори, сред които са:

 • Финансиране от производителя на колагена;
 • Липса на пререгистрация на изследването, което намалява тежестта на резултатите;
 • Малка група от субекти;
 • Широк набор от мерки, без да са посочени основните методи;
 • Липса на сравнение с други типове колаген;
 • Липса на резултати относно субективните критерии (задоволеност);
 • Отбелязани са подобрения в статистическия смисъл на думата, но не се дава яснота за реалните подобрения във визията.

Въпреки редицата слаби страни на изследването, то може да зададе правилната посока на бъдещите изследвания. Колагенът в действителност може да има редица ползи, но е нужна повече работа и по-мащабни тестове.

Голямата картинка

В едно от първите изследвания върху бръчките и колагена, учените използват 2.5 грама/дневно колаген тип I (свински) и установяват подобрения при обективните критерии. Тестовете установяват и увеличаване на концентрациите на колаген и еластин в тъканите на кожата.

Второ изследване, което също също използва по-големи колагенови фрагменти, също отбелязва подобрения в плътността на колагена и хидратирането на кожата. Това кореспондира с резултатите на аналогично проучване върху животни, което предполага, че орално приеманият колаген увеличава нивата на колаген в дермиса и намалява активността на ензима металлопротеиназа. 

Последното изследване по темата наблюдава ефекта на два типа хидролизиран колаген. Единият тип се отличава с повече дипептиди в състава си и отбелязва по-големи подобрения в обективните качества на кожата.

Проучванията, които наблюдават ефекта на колагена върху бръчките са прекалено оскъдни, но може да се заяви, че се откриват обективни подобрения. 

Дали хората, които приемат тези добавки забелязват тези подобрения остава отворен въпрос.

Ние от екипа на BB-Team препоръчваме за козметични цели да се използва предимно хидролизиран тип I колаген, докато тип II е по-ефективен за ставни проблеми.

Използвани източници
 1. Oral Intake of Low-Molecular-Weight Collagen Peptide Improves Hydration, Elasticity, and Wrinkling in Human Skin: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Kim DU1, Chung HC2, Choi J3, Sakai Y4, Lee BY5.
 2. The influence of age and sex on skin thickness, skin collagen and density. Shuster S, Black MM, McVitie E.
 3. Effects of Collagen Tripeptide Supplement on Photoaging and Epidermal Skin Barrier in UVB-exposed Hairless Mice. Pyun HB1, Kim M1, Park J2, Sakai Y3, Numata N3, Shin JY4, Shin HJ4, Kim DU5, Hwang JK6.
 4. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Proksch E1, Schunck M, Zague V, Segger D, Degwert J, Oesser S.
 5. The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evidence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. Asserin J1, Lati E2, Shioya T3, Prawitt J4.
 6. Collagen hydrolysate intake increases skin collagen expression and suppresses matrix metalloproteinase 2 activity. Zague V1, de Freitas V, da Costa Rosa M, de Castro GÁ, Jaeger RG, Machado-Santelli GM.
 7. Ingestion of bioactive collagen hydrolysates enhance facial skin moisture and elasticity and reduce facial ageing signs in a randomised double-blind placebo-controlled clinical study. Inoue N1, Sugihara F1, Wang X2.
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1