Връзката между омега-3 и растежа на децата

Връзката между омега-3 и растежа на децата

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 06.03.2019, обновена на 15.05.2019 и се чете за 3 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Целта на всеки един родител е да отгледа здраво и щастливо дете. Първите стъпки за постигането на тази цел трябва да се предприемат още по време на бременноста, когато правилното хранене и набавянето на нужните вещества са критични за бъдещото развитие на детето.

Омега-3 мастните киселини играят есенциална роля в развитието на човешкия ембрион. Те не могат да се синтезират от организма и затова трябва да се набавят чрез хранителния режим.

Изследванията до момента, независимо дали са наблюдаващи или контролирани, предполагат, че приемът на омега-3 мастни киселини по време на бременност може да доведе до по-голямо тегло на новороденото.

Досега не са били ясни точни механизми и степента на влияние на рибеното масло, но голямо проучване от 2018 г. се опитва да даде повече яснота.

Какво се изследва?

В Дания е проведено двойно-сляпо, пласебо контролирано изследване със случаен подбор на участниците, което сравнява ефекта на пречистено рибено масло и пласебо (зехтин) върху развитието на плода и развитието на детето след раждане.

Мастните киселини се приемат от 24 гестационна седмица и една седмица след самото раждане. Субектите приемат смес от 1.3 г EPA и 0.9 г DHA, което се равнява на 7 дражета стандартизирано рибено масло (180 мг/120 мг).

Основната цел на изследването е да се установи влиянието на рибеното масло върху проявата на астма и други респираторни заболявания.

Изключително важни са вторичните цели, които изследват резултатите върху растежа на детето и композицията на тялото.

В проучването участват 523 майки и техните деца. От раждането до навършването на 6 години, върху децата са проведени 11 измервания на BMI (индекс на телесната маса) и антропометрични данни като композиция на тялото, височина, тегло и костна плътност. Композицията на тялото се измерва чрез DEXA (Двуенергийна рентгенова абсорбциометрия) на 3, 5, и 6 годишна възраст.

Какво се установява?

По отношение на основната цел на изследването се установява, че приемът на омега-3 мастни киселини понижава риска от проява на астма с 31%.

Основният фокус за нас остава промените в антропометричните данни, които спадат към вторичните цели.

Резултатите при раждането са:

 • Масата на новородените от групата с омега-3 е средно 236 г по-голяма от пласебо групата;
 • Минералното съдържание в костите на новородените е средно с 11 г повече;
 • Значително по-добър BMI индекс след първата седмица от раждането за групата с омега-3;

Резултатите при последващите тестове са:

 • По-добър BMI индекс при децата от групата с омега-3;
 • По-добро съотношение тегло към височина;
 • По-високо тегло. Съотносено към височината, средното тегло на омега-3 групата е 395.4 г повече;
 • По-голяма минерална плътност и тегло. Средно 10.3 г повече;
 • По-нисък риск от затлъстяване при групата с омега-3 според методите на IOTF;

Резултаите се сходни независимо от пола на детето. 

Как да тълкуваме установеното?

Основният извод от проучването е, че приемът на рибено масло от майката в последния триместър от бременноста спомага за растежа на детето през първите 6 години от живота му.

Суплементацията води до по-висок BMI без увеличен риск от затлъстяване. Проучването предоставя доказателства, че омега-3 спомагат за растежа и на самия плод.

Може да се каже, че изследването е добре проведено и анализът на всички фактори е качествено осъществен (коментар на Examine). 

Не е установена връзка между резултатите спрямо пола, гестационната възраст и тегло, или серумната концентрация на омега-3 мастни киселини при майките преди началото на изследването. Самото проучване е едно от най-големите по темата. Коректността на участниците също е висока, като 88% от децата преминават последните тестове на 6 годишна възраст.  

Разбира се, всяко подобно изследване има и своите слабости. 

На първо място, основната цел на проучването е да установи връзката между приема на омега-3 и проявата на астма. Анализът досега обхваща вторичните резултати. Възможно е по-задълбочено изследване да достигне до различни изводи, ако акцентира върху вторични резултати като основни.

На второ място, пропусната е чудесна възможност да се наблюдава последващото развитие на децата до по-късна възраст. Пропуснати са допълните наблюдения, като например проявата на метаболитни заболявания.

На трето място, субектите се отличават с хомогенност. Почти всички участници са европейци от скандиванските страни. Не става ясно до колко тези резултати могат да се приложат за други типове генни и дори раси. Повечето субекти са с генотипа FADS, който реагира по-позитивно на омега-3 мастните киселини.

Сравнение с други изследвания

Разглежданото изследване съвсем не потвърждава резултатите от други сходни изследвания, които не откриват особено ефект на рибеното масло върху теглото и развитието на децата.

За това може да съществуват много причини. Една от тяха вече я споменахме и това е специфичната расова група, която се изследва, както и особеносите на FADS генотипа. Втора причина може да бъде използваната доза. В настоящето изследване се приемат 2.1 г омега-3 мастни киселини, докато в предишни изследвания дозите варират между 0.8 г и 1.5 г дневно. Възможно е по-високата доза да е по-ефективна.

В по-широк контекст редица други изследвания откриват ползите от приема на омега-3 върху здравето на децата.

При жени, които приемат омега-3 по време на бременноста се понижава значително риска от преждевременно раждане. Приемът на рибено масло понижава смъртността при новородени и ражданията с прекалено ниско тегло.

Предполага се, че приемът на омега-3 понижава риска от проявата на чупливи кости в по-късна възраст. Това потвърждава връзката между омега-3 и по-високата минерална плътност в настоящето проучване.

Не можем да твърдим, че рибеното масло е панацея, която ще предотврати всички проблеми на децата. Установеното до момента обаче е знак за есенциалната роля на омега-3 мастните киселини и колко проблеми могат да бъдат причинени при сериозен дефицит.

Това е една добра причина всяка бъдеща майка да приема омега-3 по време на бременност, а децата да приемат своите дражета докато растат. Неслучайно рибеното масло е една от четирите основни хранителни добавки, която екипа на BB-Team препоръчва на всеки, независимо от пола и възрастта.

Използвани източници
 1. Effect of fish oil supplementation in pregnancy on bone, lean, and fat mass at six years: randomised clinical trial. Vinding RK1,2, Stokholm J1, Sevelsted A1, Sejersen T1,2, Chawes BL1, Bønnelykke K1, Thorsen J1, Howe LD3, Krakauer M4, Bisgaard H5.
 2. https://www.cochrane.org/CD003402/PREG_omega-3-fatty-acid-addition-during-pregnancy
 3. http://copsac.com/
 4. Fish Oil-Derived Fatty Acids in Pregnancy and Wheeze and Asthma in Offspring. Bisgaard H1, Stokholm J1, Chawes BL1, Vissing NH1, Bjarnadóttir E1, Schoos AM1, Wolsk HM1, Pedersen TM1, Vinding RK1, Thorsteinsdóttir S1, Følsgaard NV1, Fink NR1, Thorsen J1, Pedersen AG1, Waage J1, Rasmussen MA1, Stark KD1, Olsen SF1, Bønnelykke K1.
 5. Examine.com, Issue 5, vol. 2/12/2018
 6. DHA supplementation during pregnancy does not reduce BMI or body fat mass in children: follow-up of the DHA to Optimize Mother Infant Outcome randomized controlled trial. Muhlhausler BS1, Yelland LN2, McDermott R3, Tapsell L4, McPhee A5, Gibson RA6, Makrides M7
 7. Maternal fish oil supplementation during lactation is associated with reduced height at 13 years of age and higher blood pressure in boys only. Lauritzen L1, Eriksen SE1, Hjorth MF1, Nielsen MS1, Olsen SF2, Stark KD3, Michaelsen KF1, Damsgaard CT1.
 8. Peak bone mass. Bonjour JP1, Theintz G, Law F, Slosman D, Rizzoli R.
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1