Ниски срещу високи дози Витамин D

Ниски срещу високи дози Витамин D

По-високи дози за по-голяма костна плътност?

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 07.11.2019, обновена на 29.10.2019 и се чете за 4 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Витамин D неслучайно се нарежда като най-важният витамин и може би най-важният микронутриент за човешкия организъм. Неговият дефицит е масов и може да доведе да някои негативни последици.

Витамин D е и най-обсъжданата хранителна добавка от екипа на BB-Team Магазин.  Това въобще не е случайно. Освен, че е често в дефицит или недостатъчни нива, витамин D участва и в редица важни процеси, които са от значение в спортен и здравословен план.

Витамин D е важен за костния метаболизъм. Той участва пряко във формирането на костна тъкан, като модулира определени клетки. Витаминът участва и непряко, като подобрява калциевия метаболизъм.

Досегашните отделни изследвания и голям мета-анализ от 2018 г. достигат до смесени резултати за ефективността на витамин D в тази насока. Основният минус на тези изследвания е, че използват двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА) за изчисляване на костната плътност.  Недостатък на този метод е невъзможността да се наблюдават някои параметри на костната плътност - маса, морфология и архитектура.

Вече съществува и по-прецизен метод, който се нарича периферна количествена компютърна томография (HR-pQCT). С този метод може да се наблюдава състоянието на костната тъкан отвъд плътността и по-лесно може да се предвидят рисковете от фрактури.

През 2019 г. се провежда голямо изследване, което използва именно метода с HR-pQCT. Нека видим какво установява то.

Какво се изследва?

През 2019 г. се провежда двойно-сляпо, контролирано изследване със случаен подбор на участниците. 

Субектите са разделени на три групи, които приемат по:

 • 400 IU D-3 дневно;
 • 4000 IU D-3 дневно;
 • 10000 IU D-3 дневно.

Включени са само участници с възраст между 55 и 70 години, без наличието на остеопороза, без калциев дефицит и с нормални базови нива на витамин D (30-125 nmol/L). Първоначално са включени 311 участника, но изследването е завършено с 303 участника.

На субектите се дава течен витамин D. Ограничена е употребата на други хранителни добавки, съдържащи от витамина. Хранителният режим е нагласен, за да осигурява поне 1200 мг калций дневно. При недостигане на тези количества, участниците приемат допълнително таблетки с калциев цитрат.

Изследването е пререгистрирано. Основните цели са установяване на минералната плътност и костната сила чрез метода на HR-pQCT. Сканиранията се провеждат:

 • В началото;
 • Месец 6;
 • Месец 12;
 • Месец 24;
 • Месец 36.

Изследването проследява и вторични резултати, като кортикална плътност, трабекуларна плътност, кортикална шупливост и трабекуларна численост. Изчисляват се още качество на живот, депресия, баланс, сила на хвата и калциевия метаболизъм.

Изследването включва голям брой участници и отговаря на критериите за силна доказателствена стойност. Използват се различни дози от витамин D и иновативен метод за изчисляване на маркерите на костна плътност и сила.

Какви са резултатите?

Групата с 400 IU дневно не отбелязва промяна в серумните нива на витамин D и особено в нивата на 25(OH)D.

Групата с 4000 IU дневно отбелязва значителен ръст от 81.3 на 115.3 nmol/L до месец 3 и 132 nmol/L до месец 36.

Групата с 10000 IU дневно отбелязва най-големия ръст от 78.4 на 188.0 nmol/L до месец 3 и 144 nmol/L до месец 36.

76% от участниците приемат калциев цитрат като хранителна добавка по време на курса.

По отношение на минералната костна плътност резултатите са повече от интересни. Оказва се, че суплементирането с високи дози витамин D-3 води до загуба на минерална костна плътност:

 • При 400 IU дневно намалява с 1.2%;
 • При 4000 IU дневно намалява с 2.4%;
 • При 10000 IU дневно намалява с 3.5%.

Сходни са и резултатите при изследванията върху кортикалната и трабекуларната костна плътност. Паратироидният хормон също започва да намалява около месец 18 и е с най-ниски нива при групата с 10000 IU дневно. Маркерите на костен разпад също се засилват при групата с 10000 IU дневно.

Не се отбелязват промени в останалите вторични резултати.

При тестовете с двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия (ДХА) също не се откриват промени, което показва, че този метод е по-стар и неефективен.

Високите дози витамин D демонстрират и засилени странични ефекти, като увеличен риск от завишени нива на калций в кръвта и урината.

Високите дози D-3 увеличават ефективно серумните нива на витамина, но се отразяват негативно на костната минерална плътност, нивата на паратироидния хормон и калциевите нива в серума и урината.

Как да тълкуваме резултатите?

Данните от проучването показват, че при хора с нормални серумни нива на витамин D и без риск или наличие на остеопороза, приемът на високи дози D-3 не подобрява костната минерална плътност. Нещо повече, приемът на D-3 в тези случаи може да носи рискове.

Най-интересната част е, че резултите са точно обратното, на което разчитат учените. Те са очаквали високи дози D-3 да засилят костната плътност с времето. Определено тези изводи са ценни и са нужни повече проучвания, използващи метода HR-pQCT. Именно използването на далеч по-ефективния метод води до тези различни резултати. Старите изследвания са използвали ДХА метода, който няма възможността да открие подобни последици.

В това изследване се установява и увеличаване на нивата на C-терминалния телопептид, който е маркер на костен разпад.

Най-важната част е, че тези негативни резултати се проявяват при хора, които не страдат от остеопороза и нямат дефицит или недостатъчни нива на витамин D. Някои изследвания до момента показват, че средни и високи дози витамин D-3 могат да имат положителен ефект при хора с ниски серумни нива (до 30nmol/L), докато при хора с нормални нива влиянието е незначително.

Настоящето изследване има и някои слаби страни:

 • Всички субекти са в добро здраве и не страдат от остеопороза. Не е ясно как високи дози D-3 биха се отразили на страдащи;
 • Няма пласебо група. Само групата с 400 IU служи като референтна стойност;
 • Авторите отбелязват, че участниците в третата група с 10000 IU дневно намаляват до месец 18 и месец 36 (общо 8 участника). Не са ясни причините и всъщност това може да означава по-значителни негативни резултати.

Изглежда, че високи дози D-3 се отразяват негативно върху възрастни индивиди с нормални нива на витамина и без наличие на остеопороза. Не е ясно дали резултатите няма да са различни при страдащи от остеопороза.

Как да тълкуваме казаното досега?

Резултатите от това изследване покриват резултатите от голям мета-анализ от 2018 г. В мета-анализа се установява, че независимо от дозата, D-3 не проявява положителен ефект върху скелетно-мускулното здраве.

Нужни са повече тестове, за да се потвърди напълно, че високи дози D-3 могат да повлияят негативно върху костната минерална плътност при здрави индивиди. Това всъщност може да се обясни чрез определени механизми.

Ниските нива на паратироидния хормон може да са в резултат на високите нива D-3, които потискат секрецията му директно и индиректно чрез увеличената абсорбация на калция.  Високите нива на  C-терминалния телопептид ни подсказват как този процес се случва. Този пептид е предвидим маркер и ясно ни показва, че е налична загуба на костна маса.

Високите нива на D-3 не само водят до загуба на костна плътност, но и водят и да проява на повече странични ефекти. Дози от 10000 IU дневно са най-рискови и водят до опасни нива на калция в серума и урината.

Негативното влияние върху костната минерална плътност и проявата на странични ефекти само потвърждава установеното досега от науката. За тези процеси има и механични обяснения. Не е установена до колко тежки могат да бъдат негативните последици и колко е границата на дневната доза. Счита се, че 5000 IU D-3 на ден все още е безопасна доза, особено за страдащи от остеопороза, дефицит на витамин D или спортуващи.

Използвани източници
 • Effect of High-Dose Vitamin D Supplementation on Volumetric Bone Density and Bone Strength: A Randomized Clinical Trial. Burt LA, Billington EO, Rose MS, Raymond DA, Hanley DA, Boyd SK
 • Effects of vitamin D supplementation on musculoskeletal health: a systematic review, meta-analysis, and trial sequential analysis. Bolland MJ, Grey A, Avenell A
 • Cortical and trabecular bone microarchitecture as an independent predictor of incident fracture risk in older women and men in the Bone Microarchitecture International Consortium (BoMIC): a prospective study. Samelson EJ
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1