Спирулина за метаболитен синдром?

Спирулина за метаболитен синдром?

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 23.02.2020, обновена на 13.02.2020 и се чете за 3 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Метаболитният синдром не е конретно заболяване, а група от състояния, които се проявяват обикновено при наличие на инсулинова резистентност. Сред най-честите състояние са:

 • Нарушена глюкозна толерантност (високи нива на кръвна захар след хранене);
 • Повишени триглицериди;
 • Анормални нива на холестерол;
 • Затлъстяване;
 • Високо кръвно налягане.

Метаболитният синдром е рисков фактор и нетретирането му може да предизвика по-тежки заболявания, като:

 • Диабет тип 2;
 • Сърдечно-съдови заболявания;
 • Неалкохолен мазен черен дроб;
 • СПКЯ;
 • Васкуларна деменция;
 • Други хронични заболявания.

Начинът на живот и някои медикаменти са основните методи на борба с метаболитния синдром.

Екипът на BB-Team Магазин винаги би поставил фактори като тренировки, калориен баланс и хранителен режим на първо място. Едва след това идват и хранителните добавки.

В тази връзка най-доказаните хранителни добавки до момента са рибеното масло и витамин D-3, като съществуват проучвания за ефекта на инозитол, алфа липоева киселина и берберин.

Съвсем наскоро синьо-зеленото водорасло спирулина попадна под обектива като потенциално средство за третиране на метаболитен синдром. Спирулина съдържа пълноценни белтъчини, калций, магнезий, витамин Е и витамин Б-6. Досега съществуват няколко проучвания, като през 2019 г. е проведен мета-анализ върху всичко налично до момента.

Метаболитният синдром включва набор от състояния и има пряка връзка с въглехидратния метаболизъм и инсулиновата резистентност. Спирулината е водорасло, което може да има положителен ефект върху маркерите на метаболитен синдром.

Какво представлява изследването?

Проведено е систематично-ревю и мета-анализ на контролирани изследвания със случаен подбор, които биват паралелни или кръстосани и наблюдават ефекта на спирулина върху гликемичния контрол и липидния профил. 

Самият мета-анализ не е пререгистриран и не следва изисквания на гида PRISMA. Също така не е отбелязано дали влиянието върху метаболитния синдром е задължителен критерий (някои от изследванията го наблюдават косвено).

Наблюдават се два основни резултата:

 • Гликемичен контрол (кръвна захар и инсулин на гладно, HbA1c, HOMA - IR инсулинова резистентност и QUICKI индекс на инсулинова чувствителност);
 • Липиден профил (общ холестерол, лош холестерол, добър холестерол и триглицериди).

Проведени са и анализи на субгрупите по критерии брой на участници, доза и продължителност. 

Самите автори твърдят, че използват различни тестове и инструменти за понижаване на риска от неточни резултати.

Мета-анализът включва общо 14 изследвания и 510 участника. Изследванията са проведени в Индия, Корея, Иран, Румъния и Полша. Използваните дози варират между 0.8 г и 14 г спирулина дневно, а продължителността варира между 6 и 16 седмици.

Проведен е голям мета-анализ от 14 изследвания, който наблюдава пряко ефекта на спирулина върху гликемичния контрол и липидния профил. Някои изследвания проучват ефекта на водораслото върху метаболитния синдром, а други го наблюдават косвено.

Какви са резултатите?

Приемът на спирулина демонстрира нееднозначен ефект и влияе положително само върху някои маркери. В следващата таблица ще обобщим резултатите:

Положителен резултат върху нивата на: Липса на резултат върху нивата на:
Инсулин на гладно HbA1c
Лош холестерол Триглицериди
Добър холестерол Съотношение между лош и добър холестерол
Общ холестерол  

Мета-анализът не успява да достигне до конретни резултати върху HOMA - IR инсулинова резистентност и QUICKI индекс на инсулинова чувствителност.

Дозата и продължителността не оказват значително влияние върху резултатите, освен върху нивата на HbA1c. HbA1c отбелязва малки промени при доза над 4 грама дневно и продължителност повече от 12 седмици.

Приемът на спирулина повлиява положително само някои маркери като инсулина на гладно и холестерола. Не се открива значителен ефект върху триглицеридите и HbA1c. Дозата и продължителността не променят значително стойностите.

Как да тълкуваме резултатите?

Систематичното ревю демонстрира, че приемът на спирулина може да подобри някои аспекти на въглехидратния метаболизъм и липидния профил, които са пряко свързани с метаболитния синдром. Данните до момента твърдят, че водораслото може да бъде приемлива и алтернативна терапия за подобряване на някои състояния при метаболитен синдром.

Данните сочат, че спирулина не само може да понижи някои маркери, но и да въздейства превантивно на някои заболявания, които са пряко следствие от метаболитен синдром. Такива заболявания са сърдечно-съдови болести и диабет. Спирулината понижава точно тези маркери (холестерол и инсулин), които са основната причината на риск от подобни заболявания.

Въпреки, че е обещаващо, настоящето изследване има и някои слаби страни. Като минуси можем да отбележим следното:

 • Всеки резултат е обхванат от сравнително малко изследвания, като един резултат е наблюдаван от най-много пет изследвания. Това означава, че не всички 14 изследвания наблюдават всеки от резултатите (например 5 изследвания могат да проследяват само холестерол, а други 5 само инсулин).
 • Отделните изследвания се отличават с разнообразен дизайн, дозировка и продължителност, което може да влияе върху резултатите (едно изследване открива положително влияние върху HbA1c при определена доза и продължителност, но в рамките на целия мета-анализ спирулина не оказва положителен резултат).
 • Въпреки, че авторите твърдят, че използват инструменти за максимална точност на резултатите, няма доклади за реалното им използване.

Спирулина може да има реални ползи за някои аспекти при метаболитен синдром, като особено силно това се отнася за нивата на инсулин на гладно и холестерола.  Тези полезни свойства могат да бъдат използвани за превенция на диабет и сърдечно-съдови заболявания. Обаче високите нива на хетерогенност на изследванията и липсата на реално приложение на инструментите срещу неточност на резултатите представляват казус.

Каква е голямата картинка?

Метаболитният синдром става все по-масов през последния половин век и според статистиките всеки трети възрастен в САЩ страда от него. Това прави наложително използването на безопасни и алтернативни терапии.

Въпреки, че анализираният мета-анализ страда от някои слабости, категорично се посочват определени ползи на спирулина, особено върху нивата на инсулин и холестерол.

Спирулина в действителност може да бъде едно ефективно средство и науката вече знае за някои от потенциалните механизми на действие.

Самата спирулина демонстрира силни антиоксидантни свойства при тестване върху животински модели на диабет. При гризачи с диабет тип 2 спирулина значително понижава оксидативния стрес и увеличава активността на мощния антиоксидант NAD(P)H oxidase. В други тестове спирулина демонстрира и значително понижаване на възпалителния медиатор туморен некрозис фактор алфа при гризачи, които са хранени извънредно с фруктоза и имат целенасочено предизвикана хипергликемия.

Изводите са, че спирулина може да допринася за положителния си ефект със своите антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Мощните антиоксидантни свойства на спирулина са вече анализирани от екипа на BB-Team Магазин в статията "Спирулина за отслабване?".

Водораслото спирулина може да има реални ползи при хора, страдащи от метаболитен синдром. Неговите полезни свойства се дължат на антиоксидантните му свойства и противовъзпалителния ефект.

Използвани източници
 • Alberti KG, et al. The metabolic syndrome--a new worldwide definition. Lancet. (2005);
 • Bassi N, et al. Lifestyle modification for metabolic syndrome: a systematic review. Am J Med. (2014);
 • Singh R, et al. Uncovering Potential Applications of Cyanobacteria and Algal Metabolites in Biology, Agriculture and Medicine: Current Status and Future Prospects. Front Microbiol. (2017);
 • Parikh P, Mani U, Iyer U. Role of Spirulina in the Control of Glycemia and Lipidemia in Type 2 Diabetes Mellitus. J Med Food. (2001)
 • Galassi A, Reynolds K, He J. Metabolic syndrome and risk of cardiovascular disease: a meta-analysis. Am J Med. (2006)
 • Shin JA, et al. Metabolic syndrome as a predictor of type 2 diabetes, and its clinical interpretations and usefulness. J Diabetes Investig. (2013)
 • Hurrle S, Hsu WH. The etiology of oxidative stress in insulin resistance. Biomed J. (2017)
 • Zheng J, et al. Phycocyanin and phycocyanobilin from Spirulina platensis protect against diabetic nephropathy by inhibiting oxidative stress. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. (2013)
 • Hozayen WG, et al. Spirulina versicolor improves insulin sensitivity and attenuates hyperglycemia-mediated oxidative stress in fructose-fed rats. J Intercult Ethnopharmacol. (2016)
 • Hamedifard Z, et al. The effects of spirulina on glycemic control and serum lipoproteins in patients with metabolic syndrome and related disorders: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytother Res. (2019) 91
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1