Лавандула срещу безпокойство

Лавандула срещу безпокойство

Помага ли ароматерапията?

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 26.03.2020, обновена на 27.02.2020 и се чете за 4 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

Безпокойството е нещо, което всеки от нас е изпитвал в даден момент от живота си. Това е чувство на несигурност и тревога, които невинаги са логични, но те държат в очакване и готовност. Чисто еволюционно, безпокойството е механизъм за справяне с опасността.

През последните десетилетия, човекът е изложен на повече информация, стимуланти и лоши новини, което увеличава драстично проявите на различни форми на безпокойство с близо 15%.

Формите на безпокойство са по-често срещани при жените (два пъти повече) в сравнение с мъжкото население. Третирането може да бъде чрез хранителни добавки, промяна на начина на живот, поведенческа терапия или медикаменти като селективни инхибитори на реабсорбцията на серотонин (SSRIs), които се отличават с редица странични ефекти и се препоръчват като краен вариант.

Лавандулата е традиционно билково средство за борба с безпокойството. Основните активни компоненти в растението са линанил ацетат и линалоол. Една от най-честите форми на употреба е есенциално масло, извлечено от цветчетата на лавандула. Маслото може да се приема перорално, чрез намазване или инхалация.

До момента има няколко изследвания върху животни, които откриват положителен резултат при третирането на безпокойство. Основният механизъм на действие изглежда е потискането на свързаните с NMDA и GABA рецептори в централната нервна система, отговорни за мускулните съкращения, както и потискането на серотониновия транспортьор.

Лавандулата се използва традиционно за третиране на безпокойство. Изследванията върху животни до момента потвърждават тези свойства. През 2019 г. се публикува голям мета-анализ с изследвания върху хора, който се опитва да хвърли нова светлина върху билката и нейните успокояващи свойства.

Какво се изследва?

Провежда се систематично ревю и мета-анализ на редица контролирани изследвания със случаен подбор и изследвания без случаен подбор. Основната цел е проследяване на ефекта на лавандулата върху безпокойството при различни методи на употреба (орален, намазване, инхалиране).

Двамата автори незасивисмо един от друг проучват 685 научни труда и селектират 65 изследвания със случаен подбор и 25 изследвания без случаен подбор за качествен анализ. 37 изследвания със случаен подбор се проучват за количествен анализ. Авторите използват критерия PICOS (население, интервенция, контрол/сравнение, краен резултат, тип на изследването). Средният брой на участниците от всички изследвания е 90, като повечето от тях са възрастни.

Субектите изпитват различна степен на безпокойство. Част от тях са пациентите, подложени на химиотерапия и сърдечно-съдови интервенции (високо безпокойство), а друга част са студенти (ниско безпокойство). Много малко от изследванията наблюдават клинично безпокойство.

Най-честият метод на употреба е чрез инхалация, като варира концентрацията на лавандула (от 1 до 7 капки с концентрация 0.5% до 10%) и времето на излагане (от 1 до 45 мин., от 1 до 3 пъти на ден, от 1 до 60 дни).

Основният търсен резултат е нивото на проява на симптомите на безпокойство. Включени са само изследвания, които използват валидни методи на изчисление или физиологични тестове (кръвно налягане, сърдечен ритъм).

Изключени са изследвания с използване на неясен бленд или използващи блендове, в които лавандулата не е основна съставка.

Мета-анализът изполва инструментите на Кохран, пререгистриран е в PROSPERO и следва инструкциите на гида PRISMA.

При качествения анализ 37-те изследвания със случаен подбор са разделени в три групи в зависимост от метода на употреба:

 1. 80 мг Silexan, съдържащи 35% линанил ацетат и линалоол;
 2. Инхалиране на есенциално масло от лавандула;
 3. Масаж с есенциално масло от лавандула.

За всяка от тези групи се използват точно определени методи на анализ на безпокойството. Провежда се и анализ на субгрупите.

Систематичното ревю включва широк набор от контролирани изследвания със случаен подбор, като и такива без случайност при разделяне на групите. Наблюдават се трите форми на прием на лавандула. Повечето участници са възрастни хора, като нивото на безпокойство варира от меко към силно.

Какво се установява?

Качественият анализ показва положителни резултати при употребата на лавандула при 54 (от 65) контролирани изследвания със случаен подбор и при 17 (от 25) изследвания без случаен подбор. Много важно е да се подчертае, че в повечето от тези изследвания се отбелязва висок риск от неточност на резултатите.

В настоящето систематично ревю са включени общо 7 мета-анализа. Те следват и установяват следното:

 • 2 мета-анализa проследяват само употребата на Silexan. Резултатите са повече от положителни, както и риска от отклонения е висок при половината от изследванията. Половината изследвания също така са проведени от един и същи екип учени;
 • 4 мета-анализа проследяват прием чрез инхалация. Повечето се отличават с голяма хетерогенност (без тези с физиологични тестове) и висок риск от отклонения. Когато обаче се премахнат изследванията с голям риск от неточност, резултатите все още се запазват значителни, като те са най-големи при индивидите с най-високи нива на безпокойство. Основните фактори за определяне на ефекта са дозата, времетраенете на инхалиране и ситуациите, които причиняват безпокойство;
 • 1 мета-анализ проследява ефекта при масаж. Крайният резултат отново е положителен, но хетерогенността и риска от отклонения остават високи.
Начин на прием Метод за установяване на безпокойството Риск от оклонения Хетерогенност
Капсули Silexan Скала за оценяване на безпокойство на Хамилтън Около половината изследвания Висока
Скала за самооценяване на безпокойство на Дзунг Повече от половината изследвания Много ниска
Инхалиране на есенциално масло Резултат по STAI-S Около половината изследвания Много висока
Резултат по STAI-T Повече от половината изследвания Много висока
Промени в систоличното кръвно налягане Повече от половината изследвания Много висока
Промени по всяка валидна скала за оценяване на безпокойството Повече от половината изследвания Много ниска
Масаж с есенциално масло Промени по всяка валидна скала за оценяване на безпокойството Около половината изследвания Висока

По време на качествения анализ се установяват значителни положителни свойства на лавандулата, но също така съществува и висок риск от отклонения в резултатите.  Като част от количествения анализ на седем мета-анализа се установява, че най-обещаващи са резултатите при прием на Silexan, докато за останалите методи на употреба въпреки показания потенциал са нужни повече и по-качествени научни изследвания.

Как да тълкуваме всички тези резултати?

Докато ревюто установява, че лавандулата може да помага при силно безпокойство, на този етап е трудно да се направят категорични заключения и за крайната присъда са нужни още и качествено направени научни изследвания. 

Други ревюта също стигат до подобни заключения, но отново се отличават с разнообразие в методите на употреба, съдържанието на маслата, установяване на точна доза и др. В крайна сметка именно метода на употреба, точната доза от активни вещества, продължителноста на употреба и продължителноста на самите изследвания неизменно ще окажат влияние на крайните резултати.

Най-големите ограничения на съществуващите изследвания до момента са ниското качество и хетерогенността на доказателствата. Едно от най-големите затруднения е, че трудно може да се скрие разпознаваемия аромат на лавандулата. Това понижава надеждността на проучванията с контролна група. Изследване от 2008 г. дори установява, че именно очакванията от ароматерапията с лавандула могат да играят ключва роля, а не ефектът от самата терапия. В случая пласебото може да има огромна роля.

Тестовете върху Silexan са по-категорични, но тук може да има намесен и търговски интерес. Неслучайно половината изследвания върху лавандулата на капсули са правени от един и същи екип. За късмет има три отделни изследвания, които не са включения в разглеждания мета-анализ. Първото от тях установява, че прием на 160 мг Silexan в рамките на 8 седмици успешно подобрява маркерите на безпокойство. Второто установява, че 80 мг и 160 мг Silexan дневно са ефективни колкото медикамента пароксетин (SSRI). Третото изследване стига до изводите, че 160 мг Silexan са еквивалентни като ефект на медикамента лоразепам.

Изглежда, че най-голям потенциал демонстрира оралният прием на екстракт от лавандула, който като ефективност е сходен на някои медикаменти. Инхалирането и масажът с есенциални масла на този етап не са доказани средства, като научната база до момента не спомага особено, поради висока хетерогенноста и риск от неточност на резултатите.

Използвани източници
 • Effects of lavender on anxiety: A systematic review and meta-analysis. Donelli D, Antonelli M, Bellinazzi C, Gensini GF, Firenzuoli F
 • Baxter AJ, et al. Global prevalence of anxiety disorders: a systematic review and meta-regression. Psychol Med. (2013)
 • Basch E, et al. Lavender (Lavandula angustifolia Miller). J Herb Pharmacother. (2004)
 • López V, et al. Exploring Pharmacological Mechanisms of Lavender (Lavandula angustifolia) Essential Oil on Central Nervous System Targets. Front Pharmacol. (2017)
 • Malcolm BJ, Tallian K. Essential oil of lavender in anxiety disorders: Ready for prime time?. Ment Health Clin. (2018)
 • Koulivand PH, Khaleghi Ghadiri M, Gorji A. Lavender and the nervous system. Evid Based Complement Alternat Med. (2013)
 • Howard S, Hughes BM. Expectancies, not aroma, explain impact of lavender aromatherapy on psychophysiological indices of relaxation in young healthy women. Br J Health Psychol. (2008)
 • Baldinger P, et al. Effects of Silexan on the serotonin-1A receptor and microstructure of the human brain: a randomized, placebo-controlled, double-blind, cross-over study with molecular and structural neuroimaging. Int J Neuropsychopharmacol. (2014)
 • Yap WS, et al. Efficacy and safety of lavender essential oil (Silexan) capsules among patients suffering from anxiety disorders: A network metaanalysis. Sci Rep. (2019)
 • Woelk H, Schläfke S. A multi-center, double-blind, randomised study of the Lavender oil preparation Silexan in comparison to Lorazepam for generalized anxiety disorder. Phytomedicine. (2010)
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1