Синбиотици срещу инфекции на дихателните пътища

Синбиотици срещу инфекции на дихателните пътища

Десимир Петров
Десимир Петров

Публикувана на 22.04.2020 и се чете за 4 мин.

Привет от Десимир от екипа на BB-Team Магазин!

Kакво те очаква при нас:

 • Десетки напълно безплатни статии като тази
 • Огромно разнообразие хранителни добавки, спортни аксесоари, храни и други
 • Безплатна бърза доставка и консултация
 • Продукти с доказано качество и произход с ежедневно най-ниски цени

А сега, към статията!

В човешкия чревен тракт живеят трилиони микроби от над 1000 бактериални вида, много от които играят ключова роля във физиологичните функции, сред които са модулация на чревната бариера, усвояване на хранителните вещества, енергиен метаболизъм, регулация на имунната система и противодействие на патогенни бактерии.

Напълно е възможно някоя от тези функции да бъде засегната при така наречената дисбиоза. При това състояние се отбелязват промени в чревната флора, които могат да бъдат от количествен или качествен характер.

Бактериите в червата участват пряко в стимулирането на имунитета и борбата с външните патогени и се считат за важен елемент при третирането на инфекции на дихателните пътища (настинка, ларингит, фарингит, бронхит и пневмония). Това се дължи на пряката връзка между оста черва и бял дроб.

Една от стратегиите за третиране на инфекции в дихателните пътища е използването на синбиотици. Това е комбинация от пробиотици и пребиотици. Двата типа вещества имат своите ползи за имунната система, но се предполага, че при правилно комбиниране те могат да имат по-силен и синергичен ефект.

На този етап научната база е предоставила противоречиви резултати, но изследване от тази година се опитва да хвърли допълнителна светлина по въпроса.

В чревния тракт живеят трилиони бактерии, които участват във функцията на имунната система. Приемът на комбинация от пробиотици и пребиотици може да има допълнителен имуностимулиращ ефект и да спомага за третирането на инфекции в горните дихателни пътища.

Какво се изследва?

През януари 2020 г. се публикува систематично ревю и мета-анализ на контролирани изследвания със случаен подбор. Научният труд е пререгистриран и следва инструкциите на гида PRISMA.

Мета-анализът включва само изследвания, които са със случаен подбор, пласебо контролирани и включващи здрави субекти от различни възрасти, които преди тестовете не са приемали пробиотици, синбиотици или антиобиотици.

Изискването за синбиотика е да се включва една или множество форми на пробиотици и пребиотици. Формата не е от значение.

В мета-анализа са включени окончателно 16 изследвания и 18 теста. Едно от изследванията включва три отделни теста с отделни участници и проби. Общият брой на субектите е 10,443.

Самите изследвания може да разделим по следните признаци.

В зависимост от субектите:

 • 4 изследвания включват само възрастни;
 • 4 изследвания включват само деца (от 1 до 18 години);
 • 10 изследвания включват само новородени (до 1 година).

В зависимост от продължителността:

 • Най-краткото е 2 седмици;
 • Най-дългото е 1 година;
 • Мнозинството са между 3 и 6 месеца.

В зависимост от пробиотика:

 • 8 изследвания използват само един щам пробиотик;
 • 10 изследвания използват комбинация от щамове, предимно Lactobacillus, Bifidobacterium и Streptococcus.

В зависимост от пребиотика:

 • Фруктоолигозахариди;
 • Галактоолигозахариди;
 • Комбинация от двете.

В зависимост от формата на продукта:

 • Капсули и таблетки;
 • Формули за новородени;
 • Пудра;
 • Йогурт напитка.

В зависимост от контролната група:

 • 13 изследвания използват пласебо;
 • 5 изследвания използват само пребиотик или само пробиотик в контролната група.

Авторите на мета-анализа използват инструментите на Кохран за установяване на неточности в резултатите или тълкуването.

Основните цели на изследването са установяване на общото количество прояви на инфекции на дихателните пътища (11 изследвания) и броя на участниците, които имат поне една проява (7 изследвания).

Мета-анализът включва 18 отделни изследвания с над 10 000 участника, които наблюдават пряко влиянието на синбиотик върху инфекциите на дихателните пътища. Повечето изследвания използват пробиотици като Lactobacillus, Bifidobacterium и Streptococcus, и пребиотици като фруктоолигозахариди и галактоолигозахариди.

Какво се установява? 

Резултатите са повече от положителни и синбиотиците отбелязват 16% подобрение спрямо контролните групи при общото количество прояви на инфекции и броя на участниците, които имат поне една проява.

Анализът на субгрупите показва, че ефективността е по-голяма при възрастни, докато при деца и новородени е минимална.

 • Общото подобрение е 16%;
 • Подобрението при деца и новородени е едва 3%;
 • Подобрение при възрастни е цели 32%.

Важно е да се отблежи, че според инструментите на Кохран, поне половината от изследванията страдат от висок или неясен риск от неточност на резултатите, които се дължат на неподходяща селекция, погрешно тълкуване на крайните резултати и финансиране от търговци.

Резултатите показват, че синбиотик може да понижи значително проявата и честотата на инфекции на дихателните пътища. Подобрението е изключително голямо спрямо пласебо и умерено спрямо самостоятелна употреба на пробиотик или пребиотик. Ефективността е по-голяма при възрастни.

Как да тълкуваме резултатите?

Разглежданият мета-анализ потвърждава малък, но статистически значителен резултат и според авторите употребата на синбиотик може да спомогне при третирането на инфекции на дихателните пътища.

Какво обаче казват други сходни изследвания? Най-близкото, с което можем да сравним са изследвания върху самостоятелния ефект на пробиотици или пребиотици.

Резултатите на мета-анализа се потвърждават от друго голямо изследване от 2015 г., което обяснява молекулярните механизми, чрез които пробиотиците, пребиотиците и синбиотиците могат да проявяват положителен ефект. Също през 2015 г. се провежда сходен мета-анализ върху 12 изследвания и 3,720 участника, който стига до извода, че пробиотиците могат да спомогнат при инфекции на горните дихателни пътища.

Един от изводите на мета-анализа от 2020 г. е, че синбиотикът проявява значителен ефект при възрастни, но незначителен при деца и новородени. Този извод противоречи на мета-анализ от 2016 г., който анализира 23 контролирани изследвания върху 6,268 деца и новородени. Според изследването от 2016 г., пробиотиците намаляват с 11% проявата на респираторни заболявания. Изключително важно е да се отбележи, че през 2020 г. се сравнява синбиотик с контролни групи, в които има отделна употреба на пробиотик и пребиотик. През 2016 г. се сравнява пробиотик с пласебо. На практика двете ревюта стигат до сходни заключения.

Ако анализираме мета-анализа от 2020 г. самостоятелно, трябва да се отбележат няколко силни страни на самото проучване:

 • Авторите използват модел на случайния ефект за анализиране на данните. Този модел е подходящ при изследвания с различни методики, както и в случаите, в които изследванията се различават едно от друго;
 • Авторите използват също така анализ на принципа "намерение да лекуваш". В този модел се включват данните от всички участници, независимо дали са завършили докрай изследването.

Изследването има и някои слаби страни, които пречат за достигането на конкретни препоръки:

 • Анализират се прекалено различни демографски групи, изследвания с голяма разлика в продължителността, терапията и дозата. Това пречи на посочването на конкретен протокол. Дори авторите не могат да посочат кой е най-оптималният протокол за всяка демографска група (възраст - времетраене на прием - доза);
 • Друг минус е прекалено високия риск от неточност на резултатите или неяснота при поне половината от изследванията;
 • Трети минус е липсата на данни за средата на живот и предварителното състояние на чревната флора. Стартовата позиция на всеки участник може да е различна, съответно и синбиотичната терапия да има различен ефект.

Резултатите от разглеждания мета-анализ и наличната научна литература предполагат, че синбиотиците могат да имат малък превантивен ефект при инфекции на дихателните пътища. Все пак не става ясно дали този ефект е значително по-голям, в сравнение с употребата на пробиотици и пребиотици в изолация. Освен това, поради голямата променливост в продължителността на лечението, формулировката и дозировката, както и възрастта на участниците и състоянието на чревната флора, невъзможно е да се определи точно кой протокол би работил най-добре и кои демографски групи биха се възползвали най-много от него.

 

Използвани източници
 • Hawrelak JA, Myers SP. The causes of intestinal dysbiosis: a review. Altern Med Rev. (2004)
 • Gibson GR, Roberfroid MB. Dietary modulation of the human colonic microbiota: introducing the concept of prebiotics. J Nutr. (1995);
 • Preventing Respiratory Tract Infections by Synbiotic Interventions: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Chan CKY1, Tao J1, Chan OS1, Li HB2,3, Pang H1.
 • Frei R, Akdis M, O'Mahony L. Prebiotics, probiotics, synbiotics, and the immune system: experimental data and clinical evidence. Curr Opin Gastroenterol. (2015)
 • Hao Q, Dong BR, Wu T. Probiotics for preventing acute upper respiratory tract infections. Cochrane Database Syst Rev. (2015)
 • Wang Y, et al. Probiotics for prevention and treatment of respiratory tract infections in children: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Medicine (Baltimore). (2016)
 • Intention to treat analysis and per protocol analysis: complementary information. Prescrire Int. (2012)
 • Schley PD, Field CJ. The immune-enhancing effects of dietary fibres and prebiotics. Br J Nutr. (2002)
Десимир Петров
Десимир Петров
Десо се грижи за това да има винаги готов, аргументиран и ясен отговор на въпроса "от кои хранителни добавки има смисъл?". Той е нашата енциклопедия по темата с добавките, а тя, вероятно знаеш, е много голяма и много противоречива. Редовно може да го потърсиш за съдействие и в магазина ни.
bin cartdeliverydiscountendurancehealth help labelmuscleprofilereview-star search starweight-loss1